English

Kontakt

Za treninge jedan na jedan, pišite mi na:

andjamaric@icloud.com

5 specifičnih pitanja i odgovor u mailu – 250 kn

Pretplata MALA ŠKOLA ZA VELIKI ŽIVOT je 250 kn mjesečno. Upisi na andjamalaskola@gmail.com

https://www.facebook.com/andzsamaricsnovastr

https://www.facebook.com/andjamalaskola

https://www.instagram.com/andjamarics/